0590 757 80
Globalna perspektiva - Lokalno znanje
Išči več

NOVO – Naprodaj zazidljivo zemljišče v Izoli 350 €/m2

Naprodaj zazidljivo zemljišče v Izoli – 2.073 m2

350 €/m2

Vabljeni k oddaji ponudbe za zazidljivo zemljišče v velikosti 2.073 m2. Zemljiška parcela se nahaja v gospodarski coni Izola, v območju varovalnega pasu kategorizirane mestne krajevne ceste “povezovalna Prešernova cesta- Industrijska cesta”.

Kupcem ne zaračunavamo provizije za nakup zemljišča!

Dostop in izhod do zemljišča sta urejena preko Industrijske ceste. (Na JZ z osrednjo povezovalno cesto, na JV z Industrijsko cesto, na SV s kompleksoma IMP – JP Komunala in Polimer in na SZ z območjem poslovno obrtnih objektov v Prešernovi cesti).

Dovoljena je gradnja objekta 3K + P + 1, maksimalne tlorisne velikosti 44 x 29, KP=10,30 m in KV= 10,70 m.

Okvirna cena 350 €/m2 (neto)

Lokacija je dobra zaradi enostavnega dostopa in bližine industrijske cone. Na zemljišču je dovoljena proizvodnja in druga poslavna dejavnost razen gostinske in živilske trgovine.  Na celotnem, zazidalnem območju je predvidena gradnja treh stavb.

Zemljišče je večinoma ravno, pravokotno z manjšim naklonom.

Za več informacij o nakupu poslovnih prostorov nas prosim kontaktirajte.

Kontaktirajte nas