0590 757 80
Globalna perspektiva - Lokalno znanje
Išči več

NOVO – Naprodaj zazidljivo zemljišče v Izoli 350 €/m2

Naprodaj zazidljivo zemljišče v Izoli – 2.073 m2

350 €/m2

Vabljeni k oddaji ponudbe za zazidljivo zemljišče v velikosti 2.073 m2. Zemljiška parcela se nahaja v gospodarski coni Izola, v območju varovalnega pasu kategorizirane mestne krajevne ceste “povezovalna Prešernova cesta- Industrijska cesta”.

Kupcem ne zaračunavamo provizije za nakup zemljišča!

Dostop in izhod do zemljišča sta urejena preko Industrijske ceste. (Na JZ z osrednjo povezovalno cesto, na JV z Industrijsko cesto, na SV s kompleksoma IMP – JP Komunala in Polimer in na SZ z območjem poslovno obrtnih objektov v Prešernovi cesti).

Maksimalna dovoljena višina je 16,80 m. Možna je gradnja ene stavbe maksimalne tlorisne velikosti 45 m x 27,80 m. Dovoljena je gradnja objekta K + P + 1 (klet, pritličje nadstropje). Naklon streh je praviloma 18 22″ kritina korci ali po materialu in teksturi podobna kritina. Pri večjih razponih (proizvodne hale) se strehe objektov lahko prilagajajo zasnovi in namenu objekta ter oblikam strešnih konstrukcij (ravne, dvokapne, loki).

Na celotnem območju je predvidena ureditev pločnikov in parkirišč. Ob Prešernovi cesti je predviden drevored. Iz Industrijske ceste je predvidena ureditev nove interne dovozne ceste v območje. Ob interni cesti je nanizanih 15 javnih parkirnih mest. Iz te ceste so organizirani dovozi do posameznih poslovnih objektov Ob objektu, ki je predviden na tej parceli je predvidenih 11 PM. Minimalen odmik objektov od sosednjih zemljišč znaša 3,00 m.

Okvirna cena 350 €/m2 (neto)

Lokacija je dobra zaradi enostavnega dostopa in bližine industrijske cone. Na zemljišču je dovoljena proizvodnja in druga poslavna dejavnost razen gostinske in živilske trgovine.  Na celotnem, zazidalnem območju je predvidena gradnja treh stavb.

Zemljišče je večinoma ravno, pravokotno z manjšim naklonom.

Za več informacij o nakupu poslovnih prostorov nas prosim kontaktirajte.

Kontaktirajte nas