Globalna perspektiva - Lokalno znanje
Ali imate nepremičnino
za prodajo ali najem?
do
More search options

O nas

Podjetje S-invest je bilo ustanovljeno leta 2008 z namenom, da zapolni vrzel na slovenskem nepremičninskem trgu. Obstajajo 3 pomembne karakteristike našega podjetja, ki nas ločijo od ostalih nepremičninskih agencij v Sloveniji:

Zastopamo samo eno stranko, kupca ALI prodajalca. V Sloveniji je običajno delati za obe strani, vendar smo mnenja, da lahko takšno delovanje povzroči navzkrižje interesov.

Smo mednarodno podjetje, ki zaposluje vse narodnosti, tako slovenske, kakor tudi profesionalne nepremičninske agente iz drugih držav. Vsako leto izpeljemo več globalnih marketinških kampanij in pritegnemo kupce in najemnike s celega sveta.  Pisarne imamo tako v Ljubljani kot tudi v Londonu.

Posredujemo zgolj pri prodaji komercialnih nepremičnin. Nudimo celoten spekter nepremičninskih svetovalnih storitev vključno s prodajo, nakupom, cenitvami, oddajo, zastopanjem najemnika in izvajanje podrobnih raziskav. S stanovanjskimi nepremičninami se ne ukvarjamo.

Naši naročniki prihajajo iz različnih družbenih okolij; institucionalni investitorji, domača in tuja podjetja, premožni posamezniki, lokalne oblasti in banke.

Vrednote

Odgovorni smo našim strankam in odnos z njimi gradimo tako, da delamo pravo stvar. Vse zaposlene spodbujamo, da izkoristijo svoj potencial.

Delamo energično in z navdušenjem ter venomer stremimo k izboljšanju naših storitev. Prizadevamo si omejiti doprinos ogljikovega monoksida, varovati okolje ter k temu vzpodbujati tudi vse naše stranke.

Smo Co2 nevtralni!

Izpust ogljikovega dioksida našega podjetja je leta 2016 znašal 40.86 metričnih ton.
Da bi nadomestili naše onesnaževanje smo podprli dobrodelno organizacijo pogozdovanja One Tree Planted s posaditvijo 200 dreves na Haitiju.

Haiti je izgubil skoraj ves svoj gozd. V zadnjih 80 letih je pogozditev Haitija padla iz 60% na manj kot 2%. Les predstavlja več kot 70% vira energije zaradi česar je zasaditev dreves na Haitiju bolj pomembna kot kdajkoli prej. Prav tako drevesa pomagajo eliminirati zemeljsko erozijo, kar Haiti neznansko potrebuje saj hurikani in potresi sprožujejo zemeljske plazove v regiji.

Haiti potrebuje obnovo gozdov bolj kot katerakoli država na svetu. Z le 2% pogozditvijo ima Haiti neznasko potrebo po drevesih. Kljub prizadevanju države za izboljšanje nacionalnega gospodarsva je bila zaradi naravnih katastrof in težkih časov za državo saditev dreves težavna.

Država se trudi bolj kot kadarkoli za obnovitev svojih gozdov. Država jamči, da bo v naslednjem desetletju posadila 5 miljonov novih dreves. Zaradi slabe javne podpore potrebuje Haiti pomoč pri tem projektu. Vsako posajeno drevo pomaga državi zagotoviti hrano in energijo za državljane. To bo postavilo državno gospodarstvo na noge, da bi lahko začeli razmišljati o čistejših virih energije v prihodnosti.

One Tree Planted podpira partnerje k rasti in saditvi sadik v času deževne sezone na namakalnih zemljiščih, kar zagotavlja 80% uspešnost. Drevesa so nato obrezana, za optimalno zdravje. Na koncu se opravi neodvisen pregled in ocena.

Prav tako imamo v našem podjetju hibridni službeni avto, recikliramo odpadke in pijemo vodo iz pipe, da bi obvarovali naše okolje. Večina zaposlenih se v službo vozi s kolesom.

Prepričani smo, da je naša družba dobičkonosna in uspešna, ker se držimo teh vrednot in načel.

 
Scroll to top
English