0590 757 80
Globalna perspektiva - Lokalno znanje
Išči več

Cenitve in svetovanje

Cenitve

V preteklih 3 letih smo sodelovali ali bili odgovorni pri pripravi več kot 1000 cenitev.

Pripravljamo cenitve, ki so skladne z mednarodnimi RICS standardi, sodelujemo s sodno zapriseženimi cenilci, pripravljamo pa tudi ocene vrednosti nepremičnin.

Delali smo na različnih cenitvenih projektih od manjših nepremičninskih projektov z mešano rabo do cenitev portfelja več kot 600 nepremičnin. Ocenjevali smo pisarniške prostore, trgovske lokale, industrijske in hotelske objekte ter restavracije in zemljišča različnih namembnosti. Naše stranke so banke in druge finančne institucije, lastniki poslovnih nepremičnin in vlagatelji.

Eden od glavnih problemov, ki je Slovenijo pripeljal do krize v bančnem sektorju, so bile slabo zasnovane cenitve, kar je vodilo v oškodovanje domačih podjetij.

Delamo na podlagi mednarodno sprejetih standardov vrednotenja, ne glede na to, katero vrsto cenitve naj bi pripravili.

Za več informacij ali če potrebujete oceno vrednosti nas prosimo kontaktirajte.

Znanje je vladar v današnjem globaliziranem svetu

Čezmejne naložbe v komericalne poslovne prostore obsegajo več kot eno tretjino vseh evropskih dejavnosti. V primeru, da mednarodni vlagatelji ne morejo pridobiti informacij, ki jih potrebujejo pri svojih odločitvah o naložbah v njim nepoznan trg, bodo investirali drugam. Večina vlagateljev dojema Slovenijo kot nepregleden trg, trg brez zanesljivih informacij. Mi smo aktivni na trgu pisarniških, trgovskih, industrijskih in gostinskih prostorov. Našim strankam zagotavljamo koristne informacije in vpogled v informacije, pri čemer uporabljamo kombinacijo raziskav, informacij s strani naših strank in partnerjev, informacije javnega značaja in poznavanje lokalnega trga.

Katere vrste raziskav nudimo?

Obstaja veliko opcij, ponavadi so raziskave prilagojene potrebam posameznih strank, vseeno predstavljamo nekaj primerov:

Poročilo o vstopu na trg

Takšna poročila so na splošno pripravljena za velike trgovce, ki se zanimajo za vstop na nov trg. Sestavljena so iz osnovnih informacij o državi, kot je število prebivalstva, BDP, stopnja brezposelnosti ipd., skupaj s pregledom razpoložljivega dohodka, nakupovalnimi vzorci, podatki o primernih prostorih, razpoložljivosti in stroških ter včasih tudi seznam potencialnih franšiznih partnerjev. Tovrstna poročila stranki priporočijo tudi koliko trgovin odpreti v določenem časovnem obdobju.

Študija izvedljivosti

Študije izvedljivosti pripravimo za investitorje ali banke z namenom ugotoviti izvedljivost projekta, kakšna naj bi bila najbolj verjetna prodajna ali najemna vrednost in kako dolgo bi potrebovali za doseganje polne zasedenosti. V študijo izvedljivosti se lahko vključi tudi priporočila o idealni velikosti enot v primeru sob, apartmajev ali posebne značilnosti, kot so individualni nadzor klime v primeru pisarn. Za investitorje je koristno, da imajo do svojega projekta nepristransko stališče in da razumejo kako bo projekt sprejet pri končnih uporabnikih.

Študija izvedljivosti za hotele

V sklopu posebne študije za investitorje v hotele pripravimo tržna poročila, ki se osredotočajo na potencial države ali regije in specifična poročila, ki preučujejo možnosti za posamezno lokacijo. Poročila napovedo od kod bodo prihajali gostje, kakšen odstotek dohodka bodo doprinesle poslovne konference in predvidijo morebitne druge vire prihodkov ter analizirajo kakšna naj bi bila povprečna dosežena dnevna stopnja in višina letnega prihodka na sobo. Prav tako analizirajo zadostno število osebja in stroške za napoved dobička. Najpomembneje pa je, da priporočijo optimalno število sob in kategorijo hotela, ki bi se najbolje obnesla. Študije prav tako lahko zagotovijo vzorčni seznam izvajalcev, ki bi lahko upravljali in tržili nepremičnino.

Študija najboljše izrabe

Ta študija vključuje cenitev razvojnega zemljišča, pri čemer vključuje in analizira vse potencialne možne rabe. Vse bolj in bolj razširjene postajajo sheme z mešano rabo in investitorji morajo vedeti kakšne so potrebe na trgu po posameznem nepremičninskem razredu in v končni fazi tudi kako dobičkonosen bo vsak razred. V Ljubljani je stanovanjski razred vreden več kot kateri koli drugi razred, sledi trgovina na drobno, pisarne, gostinstvo in industrijske nepremičnine. A vendar bi bila napaka na velikem zemljišču graditi samo stanovanja – kot smo to lahko videli v primeru projekta Celovški dvori. Rezultat takšnega naložbenega projekta bi lahko bil precej drugačen, če bi dobro premišljena študija najboljše izrabe investitorjem priporočila smiselno mešanico stanovanj, delovnih mest in trgovin, z dodatkom enot namenjenih dejavnostim za prosti čas.

Poročilo o najemnem trgu

Ta poročila so po navadi pripravljena za investitorje, ki načrtujejo gradnjo trgovinskega projekta, včasih pa tudi za pisarniške projekte. Med potencialnimi najemniki se opravi raziskava o tem, ali bi bili zainteresirani za najem prostora v objektu, in če da, kakšno najemnino bi bili pripravljeni plačati. S tem investitor pridobi zelo dober indikator verjetnih prihodkov, kakšna velikost projekta je potrebna, profil potencialnih najemnikov in kako dolgo bi potrebovali, da bi zapolnili kapacitete. Pomaga tudi, če investitorji razumejo koristi lokacije in projekta ter kako bodo s tem izpolnjene potrebe najemnikov, saj jim tovrstne informacije omogočajo trženje projekta na najprimernejši način.

Pregled trga

Pregled trga lahko združuje vse elemente iz zgoraj navedenih poročil. Pred kratkim smo zaključili pregled trga za projekt gradnje pisarn, ki je vključeval analizo vseh pod-trgov v Ljubljani, vključno z razpoložljivostjo in ceno; pregled načrtovanih projektov, napoved letne porabe pisarniškega prostora za naslednjih pet let, podrobnosti o tem, kaj najemniki v Ljubljani najbolj cenijo v poslovnih objektih in lokacijah, analizo sheme najemnikov, napoved najbolj verjetnih najemnih cen ter koliko časa je potrebno za oddajo objekta v celoti.

Zakaj je raziskovanje pomembno?

Pred kratkim smo svetovali investitorju v stanovanjske nepremičnine, ki načrtuje gradnjo velikega projekta v enem izmed naselij blizu Ljubljane. Menili smo, da so bile načrtovane enote prevelike in s pomočjo intervjuvanja ostalih investitorjev na tem območju in s preučevanjem preteklih poslov smo lahko natančno priporočili kakšne velikosti enot so v povpraševanju. To pomembno vpliva na končno vrednost, saj imajo manjše enote višjo vrednost na m2. Prav tako bo na ta način investitor hitreje prodal projekt in povečal dobiček.

Stranka z zemljiščem v Ljubljani nas je pred kratikm zaprosila za svetovanje o možnosti namenske rabe. Po lokacijski informaciji naj bi se zemljišče uporabilo za izgradnjo hotela ali stanovanj. Z natančnim pregledom preteklih poslov in trenutne vrednosti smo lahko svetovali, da bi bila vrednost naložbe približno 40% večja, če bi se zgradila stanovanja.

Kontaktirajte nas