0590 757 80
Globalna perspektiva - Lokalno znanje
Išči več

Odlična priložnost za nakup zemljišča v Rogatcu – Prodano 36 €/m2

Odlična priložnost za nakup zemljišča v Rogatcu 43.000 m2

36 €/m2

Rogatec se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije, tik ob meji s Hrvaško, in je del Savinjske statistične regije. S 40 km2 in z nekaj več kot 3.000 prebivalci spada med manjše občine v Sloveniji.

Kupcem ne zaračunavamo provizije za nakup zamljišča!

Gospodarska cona Rogatec se nahaja v naselju rogatec in predstavlja nezazidano stavbno zemljišče površine okoli 43.000 m2. Zemljišče je utrjeno v makadamski in asfaltni izvedbi. Leži med železniško progo Grobelno – Stranje – Rogatec – državna meja in reko Sotlo, ki istočasno predstavlja državno mejo med Slovenijo in Hrvaško. Lokacija zemljišča je delno ograjena.

Dostop do cone je urejen z odcepom z glavne državne ceste Podplat – Rogatec – Dobovec preko urejenega nivojskega železniškega prehoda. Do območja je zgrajen tudi krak železniškega tira, ki se nahaja vzporedno ob gospodarski coni Rogatec.

Glede na namensko rabo zemljišča gospodarske cone Rogatec se celotno zemljišče nahaja na območju stavbnih zemljišč, od tega večinski del na območju gospodarske cone, manjši del pa na območju drugih zelenih površin.

Glede na vrsto dejavnosti je območje gospodarske cone namenjeno obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim ter spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim. Območje drugih zelenih površin ob reki sotli predstavlja zeleni pas z zaščitno in drugo funkcijo.

Opremljenost z infrastrukturo:

  • vodovod
  • kanalizacija
  • električna napeljava
  • telekomunikacijski vodi (v oddaljenosti manj kot 100 m)
  • plinovod (v oddaljenosti manj kot 100 m)

V neposredni bližini gospodarske cone Rogatec, v trgovskem centru Mercator, ima sedež Pošta Slovenije, v trgovskem centru Jager pa poslovalnica Abanke.

Cena znaša: 36 €/m2

Za več informacij o nakupu nas prosim kontaktirajte.